First name Last name Paying for Whom? Billing Phone Order total
MiqdadRasheed0722528535KSh1,000
HusseinkarimjiMyself0721778844KSh1,000
YusufEzzi0720029752KSh1,000
AbdulqadirNajmi0704597598KSh1,000
MurtazaEbrahimjeeHatim Ebrahimjee , Murtaza Ebrahimjee0722642397KSh2,000
AliasgarAlibhai0714812669KSh1,000
MoizRasheedMoiz Rasheed0722642397KSh1,000
YusufNajmiYusuf Najmi, Burhanuddin Najmi0722340840KSh2,000
HamzaTotalHamza Total0722210009KSh1,000
MurtazaDossajee0722613373KSh1,000
Sh ShabbirNajmiEbrahim najmi0717664100KSh2,000
TahaBhaijiTaha Bhaiji, Ali Dodh, Mustafa Dodh, Ibrahim Dodh, Hussein Dodh0722811483KSh5,000
YusufTajbhaiSelf0715791911KSh1,000
HuzefaYamani0734364703KSh1,000
TahaDidaraliSelf0733737900KSh1,000
TaherTajbhai0722521677KSh1,000
HusseinJamaly0790498478KSh1,000
MohammedMaloo+254717211351KSh1,000